Historik

Allt startade i början av 1980-talet, efter att Vattenfall fått i uppdrag av staten att se över hur landets oljeanvändning skulle kunna minskas. Genom ett samarbete mellan kommunen och Vattenfall stod en första fastbränslepanna (1,5 MW) färdig 1984. Inledningsvis var bara skolområdet och kommunhuset anslutna till det nya när-
värmesystemet. Men ett efter ett kopplades även småhusen i centralorten in, och
snart var rökpelarna från skorstenarna i Bränna ett minne blott.

1987 började nätet byggas ut utanför tätorten, och som ett led i det installerades
1999 en ny fastbränslepanna (4,5 MW). Idag värms 97 procent av fastigheterna i central-orten och dess närmaste omgivning av verket. Fjärrvärmenätet sträcker sig över Bränna, Brännaberget, Grelsbyn, Tallvik och  industriområdet på Norra Tallvik. Premiärpannan är sedan 2014 ersatt av en effektivare biobränsle-panna (3 MW) – vilket har bidragit till att spetsvärmen med olja under årets kallaste dagar har minskats flera gånger om. Från den 1 januari 2012 är Överkalix Värmeverk AB helägt av Överkalix kommun.  

Värmeverket
Rulla till toppen