Vi värmer Överkalix!

Överkalix Värmeverk AB är sedan 1 januari 2012 helägt av Överkalix kommun. Via vårt fjärrnät pumpar vi idag ut 25 GWh värme till mer än 450 hushåll, företag, skolor och andra verksamheter i Överkalix. I tätorten Bränna där anslutningsgraden är allra högst – hela 97 procent – värms omkring 300 villor. Uppvärmningskälla är skogsflis från skogarna i norra Sverige och Finland. Att använda förnyelsebara bioråvaror så nära verket som möjligt och undvika långa transporter är liksom att säkerställa en långsiktigt trygg och prissäker drift a och o i vår långsiktiga vision, att vara en viktig kugge i samhällets omställning från fossil till förnyelsebar energi. Övervakning och beredskap sker dygnet runt. Som kund har du alltid lätt komma i kontakt med oss, och eftersom vi är en liten organisation med korta beslutsvägar får du snabbt svar på dina frågor.

Personal
Vår personal

VD för Överkalix Värmeverk AB är Kenneth Sköld (bakre raden).
Främre raden från vänster: Drifttekniker Ola Larsson och Axel Andersson samt driftansvarig Peter Andersson.

Rulla till toppen