Vi värmer Överkalix!

Överkalix Värmeverk AB är sedan 1 januari 2012 helägt av Överkalix kommun. Via vårt fjärrnät pumpar vi idag ut 25 GWh värme till mer än 450 hushåll, företag, skolor och andra verksamheter i Överkalix. I tätorten Bränna där anslutningsgraden är allra högst – hela 97 procent – värms omkring 200 fastigheter. Uppvärmningskälla är skogsflis från skogarna i norra Sverige och Finland. Att använda förnyelsebara bioråvaror så nära verket som möjligt och undvika långa transporter är liksom att säkerställa en långsiktigt trygg och prissäker drift a och o i vår långsiktiga vision, att vara en viktig kugge i samhällets omställning från fossil till förnyelsebar energi. Övervakning och beredskap sker dygnet runt. Som kund har du alltid lätt komma i kontakt med oss, och eftersom vi är en liten organisation med korta beslutsvägar får du snabbt svar på dina frågor.

Personal
DSC_0656
Vår personal

VD för Överkalix Värmeverk AB är Peter Andersson.
Främre raden från vänster: Drifttekniker Ola Larsson och Axel Andersson samt Peter Andersson. Nedre bild Drifttekniker Lars Nilsson.  Bakre raden Kenneth Sköld som slutade i September.

Rulla till toppen