Grävning och utsättning

Kolla innan du gräver

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du använder för att:

  • få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns

  • skydda ledningar mot avgrävningar

  • förenkla och samordna grävarbeten 

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket.

Till ledningskollen:

https://www.ledningskollen.se/

DSC_0925
Rulla till toppen