Bolagets styrelse

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige. Styrelsen har fem ordinarie ledamöter och fyra ersättare.

Ordinarie:
Jonas Pahikka-Aho, ordförande
Bengt Erik Johansson, ledamot
Bengt-Erik Rolfs, ledamot
Gunnar Liljebäck, ledamot
Mikael Larsson, ledamot

Ersättare:
Leif Erik Nilsson, suppleant
Per-Erik Olofsson, suppleant
Niclas Hökfors, suppleant
Carina Tornberg, suppleant

Kväll verket
Rulla till toppen